Saturday, 17/04/2021 - 06:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trung Nghĩa
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THAM LUẬN: Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm 2017

Phạm Thị Bích Thủy - Bí thư,  Hiệu Trưởng THCS Trung Nghĩa

THAM LUẬN

Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm 2017

Kính thưa ...................................................................................................................

          ..........................................................................................................................

          ..........................................................................................................................

Kính thưa các đ/c đại biểu tham dự hội nghị 

          Về dự hội nghị: "Tổng kết công tác đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2018. Tôi xin thay mặt chi bộ trường THCS Trung Nghĩa gửi đến các đ/c lãnh đạo cùng toàn thể các đ/c tham dự hội nghị lời chào trân trọng! Kính chúc các đ/c luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Kính chúc một năm mới an khang thịnh vượng!

          Được sự phân công của hội nghị, tôi xin trình bày tham luận về công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm 2017.

          Tham luận của chi bộ trường THCS Trung Nghĩa gồm năm phần:

Một là: Tình hình thực tế của nhà trường.

Hai là: Nhiệm vụ chủ yếu của cấp THCS năm học 2017-2018.

Ba là: Chi bộ chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Bốn là: Kết quả giáo dục.

Năm là: Bài học kinh nghiệm.

          Sau đây tôi xin trình bày tham luận trước hội nghị.

PHẦN I: Tình hình thực tế của nhà trường

1- Về cơ cấu

          - GV: Tổng số cán bộ viên chức trong trường có: 30; trong đó 10 hợp đồng

          - Chưa có nhân viên văn thư, thư viện, thiết bị .Thiếu giáo viên thể dục.

          - HS: Tổng số học sinh: 422 em, tổng số lớp: 12 lớp

2- Về Thuận lợi:

- Nhà trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ sư phạm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao; có trình độ sư phạm vững vàng, trình độ nghiệp vụ sắc bén được nhân dân và phụ huynh học sinh tin cậy. Sau nhiều năm xây dựng và trưởng thành, chi bộ nhà trường đã tổng kết và rút được những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt là hoạt động dạy và học. Đây là yếu tố nội lực thuận lợi cơ bản.

          - Trường là cơ sở giáo dục của một xã nông thôn mới nên cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ. Các bậc phụ huynh đều quan tâm, đầu tư, chăm lo đến việc học tập của con em mình.

          - Nhà trường tiếp tục được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng xã hội, phụ huynh học sinh quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, động viên về tinh thần tình cảm.

3- Về khó khăn:

- Trong nhiều năm, trường đã xây dựng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan nên đến nay vẫn đang tiếp tục xây dựng chuẩn. trong khi các công trình xây dựng, cơ sở vật chất trong nhà trường sau một thời gian sử dụng đã bắt đầu xuống cấp không còn  phù hợp với tiêu chí mới.

          - Trường Nguyễn Tất Thành đã thu hút học sinh giỏi của trường Tiểu học khi các em chuyển cấp, nên số học sinh giỏi của nhà trường giảm nhiều so với trước.

PHẦN II: Nhiệm vụ chủ yếu của cấp THCS năm học 2017-2018.

          Trên cơ sở những kết quả đạt được của toàn ngành trong năm học 2016 - 2017 về việc tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đó ra chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trong đó giáo dục cấp THCS tập chung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          1- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ đào tạo; quan tâphát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Toàn ngành tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội, thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

          3- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động, linh hoạt cho giáo viên trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình dạy học; Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp, trải nghiệm sáng tạo với phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

PHẦN III: Chi bộ chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục

          Với nhiệm vụ cụ thể của bậc học và tình hình thực tế nhà trường, chi bộ đã chỉ đưa ra các giải pháp chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ giáo dục như sau:

1. Triển khai nhiệm vụ, lập kế hoạch giáo dục và đăng ký thi đua:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai học tập nhiệm vụ giáo dục đến 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Để mỗi thành viên hiểu và ý thức được nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới. Tổ chức hội nghị CBCNVC, giao chỉ tiêu chất lượng, ký giao ước thi đua vượt mọi khó khăn hoàn thàn tốt nhiệm vụ giáo dục. Tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch từng đoàn thể, từng bộ phận, từng tập thể, cá nhân, đăng ký chất lượng, đăng ký thi đua hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu thi đua.

2. Chỉ đạo đổi mới trong hoạt động giáo dục:

          Thứ 1- Đổi mới phương pháp dạy học, Chú trọng nâng cao chất lượng GD:

- Chi bộ - Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ động vận dụng các phương pháp dạy học bộ môn phù hợp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Tổ chức dạy học bám sát đối tượng; coi trọng việc bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, và giúp đỡ học sinh trung bình, yếu vươn lên.

- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực độc lập suy nghĩ, kĩ năng hoạt động nhóm, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, tránh ghi nhớ máy móc. Ngôn ngữ giáo viên phải chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện; coi trọng việc khuyến khích, động viên học sinh; tổ chức một cách hợp lí cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm.

          - Đối với môn khoa học thực nghiệm, phải đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm thực hành đã quy định trong chương trình; khai thác có hiệu quả các thiết bị và đồ dùng dạy học chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với môn khoa học xã hội chú ý bồi dưỡng cho học sinh năng lực độc lập suy nghĩ, kĩ năng hoạt động nhóm, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, tránh ghi nhớ máy móc, học vẹt. Đối với môn ngoại ngữ chú ý hướng dẫn phương pháp tự học, luyện kĩ năng giao tiếp, rèn bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Thứ hai: Đổi mới trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ GV

- Xác định rõ chất lượng nhà trường phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên. Mà chất lượng đội ngũ giáo viên được thể hiện ở 2 tiêu chí: Năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm. Do đó chi bộ nhà trường đã tiến hành chỉ đạo đồng thời hai hoạt động này để thu được kết quả tốt.

- Đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng thực hiện chuyên đề, có biện pháp khai thác có hiệu quả những kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên giỏi, giáo viên nhiều kinh nghiệm. Dành nhiều thời gian thích hợp cho việc tự bồi dưỡng. Chủ động khai thác các hoạt động chuyên môn trên trang “ Trường học kết nối”.

Thứ ba: Đổi mới trong soạn giảng và tổ chức hội giảng

- Giáo viên phải soạn bài đầy đủ, theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy và phù hợp với yêu cầu của chương trình, thiết kế bài giảng phải khoa học, có hệ thống câu hỏi, có phương án hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức đặc biệt cần xác định rõ trọng tâm bài giảng. Không tự cắt xén nội dung bài giảng, phát huy tốt trí thông minh sáng tạo của học sinh. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng các phần mềm dạy học; khai thác sử dụng internet phục vụ cho công tác dạy học và quản lý học sinh, khuyến khích sử dụng giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện các thí nghiệm ảo, liên hệ thực tế phù hợp nội dung bài học.

- Hội giảng phải thực hiện nghiêm túc theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, phải chọn đựơc các bài khó để dạy, tránh hiện tượng hình thức, phong trào, không thiết thực. Trong nhận xét, đánh giá, dự giờ phải đưa ra được giải pháp thiết thực. Qua mỗi đợt hội giảng các bài dạy được rút kinh nghiệm kỹ trong tổ, nhóm chuyên môn và yêu cầu giáo viên vận dụng những ý kiến vào công tác giảng dạy của mình để tự bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ. 

Thứ tư:  Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh

- Hoạt động đổi mới KTĐG phải quán triệt tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, thi cử… để qua đó GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, giúp HS biết tự đánh giá để định hướng vươn lên trong học tập.

- GV cần kết hợp một cách hợp lí hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan phự hợp với đặc trưng của các nhóm môn học, ra câu hỏi định hướng phát triển năng lực,  mang tớnh tớch hợp trong một cõu hoặc trong toàn bộ đề KT. Từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng HS, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.

     Thứ 5: Đổi mới quản lý và kiểm tra đánh giá giáo viên.

          - Quán triệt luật giáo dục sửa đổi, điều lệ nhà trường, xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế làm việc và dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động công đoàn, đoàn đội. Lãnh đạo quản lý nhà trường theo 2 phương thức: Quản lý bằng kế hoạch; Quản lý bằng hiệu quả công việc, qua đó đánh giá sát năng lực của từng giáo viên.

          - Thực hiện công khai kế hoạch theo năm học, kế hoach tháng, kế hoạch tuần. Công khai tài chính. Công khai xét danh hiệu thi đua. Thực hiện quy chế làm việc và dân chủ. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ. Quản lý bồi dưỡng + phụ đạo + ôn luyện văn hoá theo nhu cầu. Không thu góp trái phép.

          - Về Kiểm tra đánh giá giáo viên, chi bộ nhà trường áp theo hai tiêu chí: 1 là Đánh giá qua kiểm tra định kỳ và đột xuất dưới hình thức chuyên đề hoặc chuyên ngành các hoạt động sư phạm. 2 là Đánh giá theo kết quả giáo dục toàn diên và phản hồi của PHHS. Từ đó có cái nhìn toàn diện để tiếp tục bồi dưỡng phát huy.

          Thứ 6: Về chỉ đạo các hoạt động khác

          - Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, thực hiện nền nếp, kỉ cương trường học.

          - Với công tác phổ cập, có kế hoạch từ khâu kiểm tra, tới lập các biểu mẫu thống kê báo cáo tổng hợp thật khoa học chính xác, hoàn thành đúng thời gian quy định.

          - Tham mưu có hiệu quả để các cấp lãnh đạo đầu tư thêm trang bị nội thất phòng học và một số phòng chức năng, có đủ điều kiện đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn tới.

          - Tổ chức tốt các phong tào thi đua, các hoạt động ngoại khóa, tăng cường kỹ năng sống, cơ hội trải nghiệm cho học sinh.

PHẦN IV: Kết quả giáo dục toàn diện năm học 2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018

          Năm học 2016-2017 nhà trường đó cú 29 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, có 05 em đạt giải trong kỳ thi cấp tỉnh, có 02 em tham gia dự thi trong kỳ thi HSG quốc gia. Được công nhận: 04 giáo viên giỏi cấp thành phố. 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. hoàn thành PCGD và xóa mù năm 2017.

Về Hạnh kiểm:

Hạnh kiểm Tốt:  298 HS = 68%

Hạnh kiểm Khá: 119 HS = 27%

Hạnh kiểm TB:   21 HS = 4,78%

Hạnh kiểm Yếu: 01 HS = 0,2%

          Về Học lực:         

Học lực Giỏi: 82 HS = 19%%

Học lực Khá: 208 HS = 47%

Học lực TB:   142 HS = 32%

Học lực Yếu: 07 HS = 2%

          Xét tốt nghiệp đạt 100%;  vào THPT và TH nghề đạt 89%. Trong đó vào THPT chuyên HY và THPT công lập là 67 em; THPT dân lập 24 em; TH nghề: 05 em

          - Học kỳ I năm học 2017-2018 nhà trường đó có 04 em học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. 02 em đạt giải trong hội thi giao lưu tiếng anh cấp thành phố, 02 cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố. 03 cô giáo đạt giải nhì trong kỳ thi thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh.

Học lực:

Giỏi: 66/422 đạt 16 %

Khá: 208/422 đạt 49 %

TB:   134/422 đạt 32 %

Yếu:   14/422 đạt 3 %

Hạnh kiểm:

Tốt: 260/422 đạt 62%

Khá: 140/422 đạt 33 %

TB:   22/422 đạt 5 %

Yếu:  00

Với những thành tích đó cho phép chúng ta khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì và từng bước được nâng cao, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương và của thành phố tiến lên một bước.

PHẦN V. Bài học kinh nghiệm.

Trong hơn một năm qua, khi  triển khai và thực hiên nhiệm vụ giáo dục nhằm đảm bảo khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chi bộ đã đúc rút được một số kinh nghiệm thành công như sau:

          - Một là chúng tôi đã đưa tất cả các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường vào cuộc.  Có sự chỉ đạo đồng bộ các tổ chức trong nhà trường tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục như: Phối hợp giữa Nhà trường- gia đình- xã hội. Phối hợp giữa lớp chủ nhiệm- đoàn đội- công đoàn từ đó tạo nên sự nhất quán trong chỉ đạo, tạo hiệu ứng tốt, thuận chiều để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

          - Hai là chúng tôi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong suốt cả năm học, song chỉ đạo có trọng điểm như vào các ngày lễ lớn trong năm, các hội thi của ngành, của trường để tránh nhàm chán, đơn điệu. Sau mỗi đợt thi đua, có sơ kết, tuyên dương, khen thưởng.

           - Ba là Tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND, MTTQ, HĐND cùng các ban ngành đoàn thể trong xã, Phối hợp cùng ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhằm duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tiên tiến.

          Kính thưa hội nghị! Trên đây tôi vừa trình bày tham luận về công tác triển khai và thực hiên nhiệm vụ giáo dục năm 2017 của chi bộ trường THCS Trung Nghĩa rất mong hội nghị sẽ có ý kiến để bản tham luận được hoàn thiện hơn.

          Một lần nữa, Kính chúc các đồng chí và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng! xin trân trọng cảm ơn toàn thể hội nghị đã chú ý lắng nghe. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 161
Tháng 04 : 2.616
Năm 2021 : 21.041